Stop 4prúdovke

Stop 4prúdovke

Sme proti 4 prúdovke a sme za vytvorenie Central parku. Pomáhali sme zbierať podpisy pod petíciu. 4 prúdovka vyznačená v územnom pláne nie je správna. V strede Petržalky by mal byť Central park, s bežeckými cestami, cyklotrasami, pešími chodníčkami, miestami na piknik a oddych a šport. Dôležitá bude kvalita zelene. Samozrejme len na pozemkoch mesta, lebo na súkromných pozemkoch to nemožno zaručiť, ak má vlastník iné plány.

2018-09-02T17:40:46+00:00