Protinapoleónsky val v Sade Janka Kráľa

Protinapoleónsky val v Sade Janka Kráľa

Už každý bude vedieť kde sa nachádza. Je označený pamätnou tabuľou, ktorá je 5 jazykoch. V spolupráci s odborným garantom PhDr.Vierou Obuchovou z Mestského úradu ochrany pamiatok sme na vlastné náklady vytvorili pamätné tabule, ktoré označujú protinapoleónsky val v Sade Janka Kráľa. Mali sme totiž skúsenosť, že aj mnohí Bratislavčania nevedeli, kde sa presne nachádza. Skrášľovanie Sadu Janka Kráľa je našou veľkou prioritou.

2018-09-02T17:40:26+00:00