OdPadNes

OdPadNes

Pravidelnými akciami prispievame k čisteniu Petržalky. Nie je to jednoduché, lebo odpadu stále pribúda, preto toto nie je koncepčným riešením. Dôležité je uzamknutie a zastrešenie kontajnerových stojísk. Odpad je nekonečný príbeh Petržalských trávnkov ale aj lesíkov. Brigády nadšencov nie sú riešením. V spolupráci s mestom a s poločenstvami vlastníkov ( alebo správcami domov) chceme tento problém riešiť.

2018-09-02T17:40:12+00:00