Spomíname na vojakov 1.svetovej vojny

Pravidelné stretnutia vždy 1.novembra v Petržalke Kopčanoch.

Už 8 rokov organizujeme spomienkové stretnutie na cintoríne z 1.svetovej vone v Petržalke Kopčanoch. Vzdávame ním úctu vojakom, ktorí zahynuli počas 1.svtovej vojny, v ktorej bojovali proti sebe, ale tu, v našej zemi našli večný odpočinok a stali sa rovnými. Akciu každý rok poctia svojou návštevou veľvylanci a vojenskí pridelenci krajín, ktorých vojaci sú tu pochovaní. Obnovu cintorína iniciaval podpredseda spolku Ernest Huska po tom, čo sa na cintoríne organizovali spontánne novembrové spomienkové stretnutia pred 10 rokmi.

2018-09-02T17:39:56+00:00