Prvé múzeum Petržalky

Prvé múzeum Petržalky

Sme takmer tretím najväčším mestom. Máme krásne dejiny a v múzeách mesta driemu ukryté krásne artefakty Petržalského územia.

Múzeum je inštitúcia, ktorá zhromažďuje, triedi, odborne uchováva a ďalej vedecky spracováva zbierky hmotných dokladov o spoločenskom a kultúrnom vývine človeka, spoločnosti, o vývoji a zmenách prírody či prostredia.

Úlohou múzea je osvetová a kultúrna činnosť. Múzeá vzdelávajú, pomáhajú budovať identitu či povedomie.

Nezaslúži si naša Petržalka svoje vlastné múzeum?

V Petržalskom okrášľovacom spolku už niekoľko rokov hovoríme o potrebe zriadiť samostatné Múzeum Petržalky. Veľkú kategóriou sú už prebádané dejiny, ktorým sa dlhodobo venuje historička žijúca v Petržalke PhDr.Viera Obuchová. Množstvo máp, drahocenných medirytín, ale aj iné archívne materiály prešli jej rukami. A nemálo o tom napísala vo svojich knihách. Aj Mestské múzeum a MUOP vlastnia nemálo cenností o Petržalke v svojich depozitoch a nemajú priestor ich vystaviť.

Ďalším prameňom sú zbierky amatérskych zberateľov. Od fotografií, tehál z Durvayovskej tehelne až po osobné predmety ľudí, ktorí v Petržalke žili. To všetko by mohlo nájsť svoje miesto v Prvom Petržalskom múzeum. Začínať sa dá aj v menších priestoroch, či opustenej škole, neskôr môže vzniknú nová, moderná budova, keď sa na to nájde sponzor, alebo ako súčasť novovznikajúcich centier. Je to naša vízia i cieľ. Exteriérovú časť by mohli tvoriť bunkre, ktorým sa dobrovoľníci venujú spoločne s občianskymi združeniami.

Petržalka má čo návštevníkom Bratislavy ponúknuť. Konečne by aj po Petržalke mohol chodiť vláčik s turistami okolo Sadu Janka Kráľa, Arény, k bunkrom, cintorínu z 1.svetovej vojny až do nášho Múzea Petržalky. Turisti potrebujú suveníry a tak vznikne potreba výroby a tým pracovná príležitosť pre ľudí. Cestovný ruch je a bude priemyslom budúcnosti. Položme jeho základy v Petržalke už dnes.

2018-09-03T18:50:50+00:00