Rozlúčka so Starým Mostom

Rozlúčka so Starým Mostom

Pred začiatkom stavebných prác na odstránení mosta sme sa ním dôstojne rozlúčili. Na akcii bolo viac ako tisíc občanov. Každý dostal pamätný list. Nesúhlasili sme s búraním Starého Mosta, no rozohodnutie mesta bolo nemenné. Myslíme si, že vedľa Starého Mesta bol priestor aj pre druhý  most. Mostom nie je dosť. Je normálne že sme zbúrali najstarší most mesta? Nemal byť chránenou pamiatkou? Ako sa Bratislava savia k svojmu historickému dedičstvu?

Poznáte iné mesto vo svete, ktoré by svoj najstarší most zbúralo? My nie.
2018-09-02T17:39:35+00:00