Záchrana potitankovej steny z 2.svetovej vojny

Záchrana potitankovej steny z 2.svetovej vojny

Záchrana potitankovej steny z 2.svetovej vojny. Dlho bola zakopaná a obrastená kríkmi. Vojenská pamiatka na Strečnianskej. Vybavili sme všetky povolenia a na svoje náklady sme ju vykopali. Vďaka vykopaniu bol uskutočnený pamiatkový prieskum. Protitanková stena bola použitá v boji, dostala dva priame zásahy. Informácia, ktorá zmenila pohľad historikov na boje v Petržalke. Dnes je stena pamätihodnosťou a zdá sa, že je zachránená aj pre prípad trasovania električky.

2018-09-02T17:39:21+00:00