Parčík Bosákova

Parčík Bosákova

V novembri 2017 sme otvorili zrevitalizovaný a úplne zmodernizovaný parčík Bosákova za poliklinikou na Šustekovej v Petržalke. Ide o prvý zrevitalizovaný park v Petržalke.  Som nesmierne rada, že som svojim podielom prispela k tomuto krásnemu dielu a iniciovala jeho vznik. Parky sú dôležité pre zdravie obyvateľov. Je tu zóna kľudu, ale aj časť pre rodiny s deťmi. Voda, rybičky, krásne kvety, dodávajú odrazu tomuto miestu neuveriteľnú atmosféru. Ľudia sa tu cítia dobre a na jar, keď všetko zakvitlo, bolo to jednoznačne najkrajšie miesto široko-ďaleko. Park sa rozprestiera na ploche 5797m2.  Je tu umiestnená fontána s technickým súsoším (dve Francisové turbíny) a vsakovacie jazierko. Je krásne zladená zeleň, súsošia a jazierka s fontánou. Boli ponechané aj pôvodné stromy v čo najväčšej miere a okrem tých tu bolo vysadených 17 rôznych druhov listnatých a ihličnatých stromov a množstvo rôznych byliniek, kríkov a trvaliek.

2018-09-03T18:51:00+00:00