Moje aktivity

Moje aktivity 2018-09-11T02:16:11+00:00

O PROBLÉMY V PETRŽALKE SA ZAUJÍMAM DLHODOBO

V Petržalke žijem s rodinou, moje deti tu navštevovali škôlku a teraz základnú školu a teraz 8-ročné gymnázium. 

Je to môj domov a záleží mi na prostredí, v ktorom žijeme. 

V mojich blogoch som sa venovala dôležitým témam ako ich prináša život. Pred 7 rokmi vznikol náš Petržalský okrášľovací spolok, ako združenie aktívnych občanov Petržalky, ktorým záleží na histórii i súčasnosti našej mestskej časti.  Záleží nám na životnom prostredí v ktorom žijeme a vychovávame naše deti. Našou snahou je vytvoriť komunitu ľudí, ktorým bude záležať na Petržalke. Preto zachraňujeme stromy, pamiatky, vydávame kalendáre historických fotografií Petržalky, pravidelne si pripomíname výročie pripojenia Petržalky k Bratislave, ale aj 1.novembra vzdávame úctu vojakom na cintoríne z 1.svetovej vojny v Kopčanoch. Zabránili sme výstavbe betonárky pri Sovom lese a máme svoj podiel na úspechu petície proti 4 prúdovke a za Central park. Sme spoluautormi petície za obnovenie mestskej pláže LIDO a záchranu lužných lesov v Petržalke. Preto podporujeme všetky snahy o ochranu Sadu Janka Kráľa či Pečnianskeho lesa.Ten je našou dlhodobou prioritou.

Načítať viac príspevkov