Podporovatelia

Podporovatelia 2018-09-12T23:21:15+00:00

Podporovatelia

Ernest Huska

Ernest Huska

Mesto je ako veľká rieka, vtekajú do neho rôzne ričky aj rieky, kým sa stane veľkým prúdom čo sa nesie históriou aj súčasnosťou. Ak sú pramene slabé, tak rieka vysychá, ľudia odchádzajú. Ale môže byť aj naopak, prílišné vlny zmietnu obyvateľov mesta a zostanú len vybetónované a asfaltové pláne bez mestského života.

Pani Iveta je tým primeraným zdrojom ľudskej aj mestskej energie, aj ako lekárka, aj akokomunálna politička. Díva sa na mesto cez potreby ľudí, a chápe ľudskú mierku v potrebách mesta. Ničoho primnoho na úkor iných. Toto sa mi na nej páči. Čo si veľmi cením je, že vníma inšpirácie od ľudí, spolupracovníkov, ale aj od zahraničia. Nie  kopírovanie hotových informácií, ale pretvára si ich cez seba, skúsenosť, rozum, cit. A chce byť primátorka za seba – nie preto, že poradcovia chcú byť naďalej poradcovia, či iné zištné dôvody.

Čo si vari cením najviac, že vníma krásu mesta. Viem, že bude recyklovať a udržiavať tú, ktorú ešte máme zachovanú, ale najmä budovať novú. Lebo toto je jedným z problémov Bratislavy, rezignácia na pekné a krásne. Myslím že väčšina ostatných kandidátov napchá do programu dopravu a čistenie ulíc, ale to je povinná jazda už skoro 30 rokov,  stále s tristným výsledkom. Ale mesto má byť pre obyvateľov príťažlivé. Veď komu patrí silueta mesta, horizont mestskej krajiny? Jej obyvateľom alebo samoľúbym investorom ? Aj tu mám istotu – lebo mesto investície potrebuje – že pani Iveta na to, komu naozaj mesto patrí – teda vám a nám, nezabudne.

Sme mesto na hranici, a to jej jej ďalší rozmer – spolupráca v súvislostiach. Pani Iveta vníma Bratislavu ako hlavný prístav Slovenska  – cez ktorý do krajiny vstupuje kapitál, inšpirácie, inovácie aj informácie, ale aj nová móda veď stále je aj žena – že toto mesto má stále svoj potenciál, veď už stovky rokov a aj do budúcnosti. Bude to dobrá voľba na primátorku.

Ernest Huska, riaditeľ dopravného múzea

Eva Bolemant

Eva Bolemant

Pani MUDr. Ivetu Plšekovú som spoznala, keď sa stala viceprimátorkou mesta Bratislavy. Vážim si jej húževnatosť a vytrvalosť v práci, lásku k hlavnému mestu, jej ľudskosť a pozitívny prístup k veciam. Pani viceprimátorka žije s Bratislavou, pozná ju, pozná obyvateľov, všíma si a podporuje aktivity, ktoré chcú, aby hlavné mesto žilo, aby ľudia sa v nej cítili dobre. Vnímam ju ako osobu, ktorá na vzniknuté situácie vždy hľadá také riešenia, aby veci napredovali. Tak to je aj v rámci  spolupráce s našou organizáciou.

Mgr. Eva Bolemant, kouč; predsedníčka OZ Bratislavské rožky

Jana Freyová

Jana Freyová

Nie je obvyklé, aby sme vedeli o svojom lekárovi viac, ako kde a kedy ordinuje. Pred 15-timi rokmi som spoznala MUDr. Ivetu Plšekovú ako svoju novú obvodnú (všeobecnú) lekárku. Aj keď je takmer o generáciu mladšia, našli sme spoločnú reč a záujmy. Pochádza síce z východu Slovenska, ale ako starousadlíčka je srdcom Bratislavčanka, čo bolo zrejme od začiatku, keď sa začala angažovať pre skrášľovanie Petržalky. Jej záujem o históriu ju aj v tomto posunul ďalej k propagovaniu minulosti Bratislavy a jej osobností. Jej znalosti a záujem je široký, denne už roky pripomína na sociálnych sieťach nie vždy známe osobnosti a dejinné udalosti nášho mesta, krajiny aj sveta. Mňa však viac oslovil jej záujem o podmienky pre všetky živé bytosti, počnúc detskými zariadeniami až po dôchodcovské, nevynímajúc zdravotnícke. Neraz vystúpila s konštruktívnou kritikou k postupom či zlým zmenám na týchto úsekoch. Za cítiace bytosti vždy považovala aj zvieratá, nepotrebovala k tomu zákon aby sa postavila na ich stranu. Možno práve zvieratá ju doviedli k štúdiu medicíny, keď ešte spolu s rodičmi mali na východe prvú stanicu na záchranu voľne žijúcich živočíchov. Záchrana bezprízorných zvierat jej zostala v rámci možností dodnes. Stala som sa jej veterinárkou a mala som možnosť spoznať každého jej psa i mačky, všetci pochádzali buď z nevhodných podmienok, alebo z útulkov či z ulice. Dopriava im starostlivosť aj lásku. Tam však nekončí jej záujem o túto problematiku. Keď začala fungovať v komunálnej politike, prijala tento problém za svoj. Nie je aktivistkou v zmysle dobrovoľníctva, ale hľadá možnosti právnej cesty k tomu, aby aj o nemé tváre bolo v našej spoločnosti dobre postarané. Nie vždy sa darí dosiahnuť vysnívané, lebo ako jedna zo zástupkýň mesta musí ctiť predpisy a zákon, ale jej snaha stále je, aby boli podmienky pre slabých ľudí aj pre zvieratá, ktoré s nami v spoločnosti žijú čo najlepšie. Starostlivosť o zvieratá prezentuje kultúrnosť národa a toto uplatňuje nielen v mestskej politike, ale naplno vo svojej rodine. S jej manželom a dvoma dorastajúcimi dcérami si osvojili toľko zvierat, o koľko sa vedia zodpovedne postarať, navštevujú a podporujú útulky a občianske združenia, zúčastňujú sa charitatívnych akcií. Často nechápem, kedy jej zostáva na to čas, keďže pri svojom profesionálnom vyťažení vedie svoje dievčatá nielen k dobrému vzdelaniu, športovým a kultúrnym aktivitám, poznávaniu krás Slovenska aj Európy, ale aj k láske a  starostlivosti o zvieratá a prírodu. Som rada že mám možnosť byť v blízkosti tejto skromnej ženy, lekárky a propagátorky kvalitného života pre nás všetkých. Bez zaváhania dostane v týchto komunálnych voľbách MUDr. Iveta Plšeková môj hlas.

MVDr. Jana Freyová, veterinárka

Ján Juráš

Ján Juráš

Som rád, že sa pani doktorka Iveta Plšeková rozhodla kandidovať za primátorku hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. Jednak zo zištných dôvodov, lebo nemusím študovať volebné programy ostatných kandidátov, aby som sa správne pri voľbách rozhodol. Trúfam si tvrdiť, že dostatočne poznám doterajšiu činnosť pani viceprimátorky, jej charitatívne, kultúrne, sociálne aktivity. Ale poznám aj plány pani kandidátky na primátorku natoľko, aby som s čistým svedomím hodil do urny lístok s jej menom. Na druhej strane ma teší, že Bratislava má šancu získať do čela samosprávy osobnosť s mimoriadnym vzťahom k mestu a jeho obyvateľom, s neobyčajnými znalosťami jeho dávnej aj novšej histórie, jasnými a hlavne reálnymi predstavami o jeho rozvoji. Dovoľujem si doplniť verše nášho Martina Rázusa, ktoré napísal pred 49 rokmi pri príležitosti vyhlásenia Bratislavy za hlavné mesto Slovenska: … fárb pestrá zmes a hrany, kruhy, čiary, v nich pnie sa Dóm, čo zlatom v slnku žiari, a nad tým bašty – zrieť ich zďaleka pod oblohou, čo dnes tak jasná – smavá… Buď pozdravená, krásna Bratislava!!!

s primátorkou Ivetou Plšekovou!

Ján Juráš, , predseda združenia ARS ANTE PORTAS

Juraj Šedivý

Juraj Šedivý

Môže prosperovať mesto a ľudia bez pamäte? Bez koreňov? Bez informácií? Bratislave pred pár rokmi hrozilo, že tak dopadne. Archív mesta Bratislavy, ktorý otcovia mesta začali tvoriť niekedy koncom 13. storočia, totiž štátna správa zrušila. Iveta Plšeková ako viceprimátorka sa vtedy zasadila, aby toto „rodinné striebro mesta“ prešlo zo štátnych rúk opäť pod správu mesta. Zaslúžila sa o to, aby odborná komisia vybrala kvalitný tím archivárov, aby sa zmodernizovala budova, aby ju zariadili potrebnou technikou… Možno si poviete, že je to maličkosť, ale o túto „maličkosť“ sa kompetentní snažili od polovice 80. rokov 20. storočia! Kde predtým mnohí muži fumigovali, prečo to nejde, prišla zrazu jedna pragmatická žena, ktorá HĽADÁ SPÔSOBY, AKO SA DOBRÉ VECI DAJÚ REALIZOVAŤ, a urobila to. Alebo – všetci hovoria o budovaní digitálnej spoločnosti, no štát prešustroval milióny z eurofondov na digitalizáciu kultúrneho dedičstva a výsledky sú v nedohľadne. Vďaka iniciatíve Ivety Plšekovej si archívne a múzejné fondy mesta môžu Bratislavčania prezerať online na pamäťovom portáli www.PamMap.sk, čo mesto stálo menej než 4 tisíc eur. A len mestský archív má momentálne viac digitálne prístupných dokumentov než všetky štátne archívy na Slovensku dohromady. Ďalší príklad – mestská galéria. Vzácne obrazy plesneli v nevyhovujúcich priestoroch, no Iveta Plšeková sa dlhodobo zasadzuje za výstavbu nových depozitov. Tie sa dostali do rozpočtu mesta a vďaka tomu sa pre Bratislavčanov zachránia miliónové hodnoty. Aj vďaka iniciatíve Ivety Plšekovej sa znásobil objem financií pre kultúru v meste podporovanú cez program Ars Bratislavensis. Kultúrne akcie pre ľudí už nemusia živoriť, ale ich organizátori dokážu kvalitnejšie pracovať. Rozdiel vidieť napríklad aj pri korunovačných slávnostiach – kedysi boli len víkendovou záležitosťou – tento rok vďaka Ivete Plšekovej trvali už celý týždeň, mali oveľa bohatší program a stáli toľko čo tie niekdajšie, ktoré organizovala súkromná spoločnosť. Myslím si, že mesto potrebuje NEZÁVISLÝCH ĽUDÍ, ktorí budú miesto
politikárčenia RIEŠIŤ KAŽDODENNÉ PROBLÉMY. Mám rád takých pragmatických ľudí, ako je Iveta Plšeková, a veľmi rád jej dám v komunálnych voľbách svoj hlas. Ak bude riadiť mesto tak, ako doteraz riešila problematiku kultúry v meste, tak nám Bratislavčanom možno konečne svitá na lepšie časy…

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., vysokoškolský pedagóg

Monika Kozelová

Monika Kozelová

Podporiť v kandidatúre na primátorku Ivetu Plšekovú, nie je pre mňa vôbec ťažké. Práve naopak. Spravím to sama a s čistým svedomím, že som podporila niekoho, kto si to právom zaslúži. A nielen odo mňa. A to najmä preto, že v centre jej záujmu nie sú len parkoviská a nepokosené lúky, či boj s developermi, ale aj obyčajný človek. Spoznali sme sa v Primaciálnom paláci. Ona nastúpila do funkcie viceprimátorky a ja som, ako obvykle, prišla na mestské zastupiteľstvo riešiť ochranu zvierat. Keď som dorečnila v pléne, vybehla za mnou von do predsália a ponúkla sa, že sa pokúsi mi s ochranou pomôcť. A od toho momentu mi pomáha neustále a so všetkým, s čím za ňou prídem. Nemusím sa dopredu nahlasovať, nemusím čakať nekonečné týždne na prijatie, lebo ona vie, že keď sa už ozvem, tak si s niečím neviem sama pomôcť. A nejde len o zvieratá. Pomáha mi s nekonečným bojom o zachovanie historických pamiatok v Bratislave. To ona bola prvá, ktorá sa ku mne pridala, keď som zakladala občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad na záchranu keltských pamiatok. To ona zachránila vzácne artefakty a celý historický archív mesta Bratislava, aby neskončil v zabudnutí niekde na policiach v skladoch diletantov z Ministerstva kultúry. Ona drží a zachraňuje Vodnú vežu, o ktorú bojuje náš najúžasnejší developer J&T. Ona pomohla obnove mestských hradieb. Iveta sa postavila aj za riešenie katastrofálnych pomerov v mačacom útulku na Rebarborovej. Intenzívne sa pokúša po rokoch riešiť otázku mestského útulku pre zvieratá v Bratislave, ale aj
o zvierací cintorín. Sama je ochranárka, osem zachránených mačičiek a dvaja psíkovia, o ktorých sa s láskou stará, hovoria za všetko. Rieši so mnou zeleň, záchranu stromov, matky na ulici, podrží ma vždy, keď sa staviam proti developerom, ministerstvám, ministrom či Štátnemu pamiatkovému úradu. A nielen to. Pomáha mi v teréne a to tak často, ako len potrebujem. Odchytáva so mnou ohrozené zvieratá na ulici, prehrabáva sa dokumentáciou k jednotlivým pamiatkam, zachraňuje ľudí v hraničnej situácii. Nič jej nie je zaťažko. To ona so mnou utekala v noci, v treskúcej zime k nahlásenej starej pani na lavičke v Ružinove aj so svojou lekárskou taškou a liekmi, aby jej podala prvú pomoc. To ona sa mi ihneď prihlásila, keď som na facebooku prosila ľudí o pomoc s pánom, ktorý žil vyše týždňa v odstavenom aute za Slovnaftom a nevychádzal z neho. Tým dvom ľuďom sme zachránili život. Nikde o tom nepísala, nikde sa tým nechválila, brala to ako samozrejmosť. Terén náš ochranársky vzťah preveril. Nie oblekové, nikdy nesplnené sľuby v úrade. Absolútne so všetkou vážnosťou môžem povedať, že ak niekto vo vedení mesta niečo skutočne robí pre ľudí, tak je to Iveta Plšeková. A ja si presne takto predstavujem človeka, ktorý bude viesť Bratislavu. Žije v tomto meste, žije s týmto mestom. Bojuje o pamiatky, bojuje s developermi. Nie je to len bábka, čo si do Primaciálneho paláca chodí pre výplatu. Hovoria za ňu konkrétne kroky. Akurát sa tým menej chváli v novinách a iných médiách, možno pre nich nie je taká zaujímavá. Štyri roky vo funkcii viceprimátorky sú pre jej kandidatúru veľké Plus. Dokonale sa orientuje v problémoch mesta, ovláda vzťahové súvislosti, jej riešenia parkovacej politiky či boja s developermin a likvidáciou zelene majú hlavu a pätu. V boji za toto mesto často ide až za hranice svojich úradníckych možností. Ak jej k tomu my, Bratislavčania, dáme mandát, bude to primátorka, za ktorú sa nikto z nás nebude musieť hanbiť. Mne to už Iveta Plšeková možno stokrát dokázala.

Monika Kozelová,

Zuzana Jánošová

Važení Bratislavčania,

dovoľte mi, aby som Vám predstavila MUDr. Ivetu Plšekovú, kandidátku na post primátorky hl. mesta Bratislavy, mojimi očami, ako ju poznám ja a VV Krasokorčuliarskeho športového klubu Slovan Bratislava, organizátor medzinárodných športových podujatí v krasokorčuľovaní, v časoch jej viceprimátorstva.

Ako to býva zvykom, vždy po komunálnych voľbách sa ohlásim na Magistráte a hľadám možnosti spolupráce pre deti korčuľujúce v Slovane, a pre zviditeľnenie mesta na našich súťažiach. Veď korčuľujeme na mestskom štadióne Ondreja Nepelu, ktorý je pomenovaný po športovcovi, olympionikovi z nášho mesta, vychovaného v našom klube. Hneď pri prvom stretnutí s touto dámou, som zistila, že máme spoločné ciele. A to sú deti, šport, športoviská pre deti a dospelých v meste Bratislave, ktoré nám ubúdajú pre developerov. Ničí sa zeleň a mesto sa betónuje. Nie, tomuto nechcem ďalej prihliadať. Táto dáma, je matka dvoch malých tanečníc. Je ťažké vyberať talenty, keď je všetko neskutočne drahé a sme na báze, kedy sa šport stáva prioritou pre solventnejších. Je čas to zastaviť.
Pri problémoch či už v klube, alebo pri organizovaní Ondrej Nepela Trophy, medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže pre vrcholových športovcoch z celého sveta, alebo pri Bratislavskej Grand Prix pre deti od 7 – 18 rokov, tiež medzinárodnej, som sa nikdy nestretla s tým, že by p. Iveta nemala čas, alebo by sa priamo nezúčastňovala na riešení našich problémov. Vždy prišla, privítala účastníkov krásnou angličtinou, kde emotívne hovorila o meste a o jeho krásach, zúčastnila sa pretekov, aby videla ako to prebieha, dohliadala nad úspešným priebehom, a nakoniec ako zástupkyňa mesta odekorovala víťazov. Je vždy plná nápadov ako čo zlepšiť a vždy pomôže, kde sa obrátiť a ako pomôcť dobrej veci. Je to žena, prvá kandidátka na tento post a preto ju veľmi zaujíma, aby deti nesedeli pri počítačoch, aby chodili do prírody a venovali sa športu. Nesmierne si ju vážim, ďakujem jej za pomoc, ktorú som vždy za toto obdobie u nej dostala pre moje deti v klube, s láskou a vždy nádejným slovom zastavila môj hnev a hlavne p o m o h l a!!!! Myslím, že je čas developerov vytlačiť ženou, matkou, lekárkou, sympatickou a inteligentnou osobou akou je práve MUDr. Iveta Plšeková.
Ďakujem pani Ivetka!!!

Zuzana Jánošová, predseda KŠK Slovan Bratislava

Juraj Eliáš

Juraj Eliáš

Ivetku som sa rozhodol podporiť, lebo Bratislava si už konečne zaslúži človeka, ktorý nemá „priateľské“ vzťahy s oligarchami, developermi a ľuďmi, ktorým na Bratislave nezáleží. Som rodený Bratislavčan a chcem žiť v meste, na ktoré budem hrdý a nebudú sa mi pred očami strácať historické pamiatky, a namiesto nich vyrastať administratívne budovy. Tých už ma Bratislava až príliš. To, čomu sa dlhodobo nikto nevenoval, je budovanie parkov a zazelenanie mesta. Toto Bratislava potrebuje, aby sa tu dalo normálne žiť. Veľa ľudí sem chodí len kvôli práci a nemajú záujem o tieto projekty. Ale Bratislavčan, ktorý tú býva, žije a chce tu žiť, potrebuje mať mesto, kde si aj oddýchne, a nie práve v nákupnom centre. Ivetka toto všetko spĺňa. Nemá za sebou nikoho. Obklopila sa ľuďmi, ktorým je Bratislava srdcovou záležitosťou. Preto je dôležité, aby sa ľudia upriamili na potreby Bratislavy hlavne pre nás, ktorí tu trávime všetok čas, a nie iba ten pracovný. Ivetkinu prácu sledujem už veľmi dlho. Vie dodržať slovo a vždy pracovala pre ľudí. Vždy hľadala riešenie, ako by sa dalo a nie ako by sa nedalo. Ak ten nápad bol dobrý, tak sa osobne zaangažovala. Nepoznám čestnejšieho človeka a preto jej veľmi držím palce, aby sme my Bratislavčania mali za primátorku práve ju. Musíme si uvedomiť, že Bratislava potrebuje mať na čele človeka, ktorý je neskorumpovaný a hlavne pre ňu žije. Ešte nie je neskoro na to, aby sme aj my boli hrdí na naše hlavné mesto. Ja Ivetke verím, že ona bude dobrá zmena a za jej pôsobenia budeme napredovať. Každý z nás by si mal uvedomiť, že nie je dôležité kto mal koľko bilboardov, reklamy a kto je aký manažér. Lebo za týmito ľuďmi sú iní ľudia, ktorí sa už tešia ako sa im podarí ukradnúť nám všetkým to čo ešte patrí Bratislave. Verím, že každý Bratislavčan, ktorý tu žije vie o čom hovorím. Ivetka držím veľmi palce a verím, že ľudia budú voliť človeka, ktorý to myslí úprimne a konečne budeme mať človeka, ktorý nás bude chrániť a mesto zveľaďovať. Ďakujem, že som mohol spoznať takého človeka, ako ste Vy.

Juraj Eliáš, SAOZ, Slovenská alincia ochrancov zvierat

Juraj Eliáš

Zoroslav Smolinský

Pôsobím v športe v Devínskej Novej Vsi, v ktorej vediem náš futbalový klub. To je jeden z dôvodov, pre ktorý sú mi sympatickí kandidáti, ktorí podporujú a aj sa pohybujú v športovom hnutí v rámci Bratislavy. Či už na profesionálnej, alebo dobrovoľnej báze. Privítam každú iniciatívu, ktorá sa bude zaoberať systémovou podporov organizovaného ako aj neorganizovaného športu v hlavnom meste. Verím, že športových prívržencov v radoch obyvateľov Bratislavy je mnoho, a že pôjdu v novembri voliť. Bolo by fajn, keby aj niektorí z kandidátov na bratislavského primátora, viac zdôrazňovali oblasť podpory športu. Pretože šport vnímam najmä ako tímovú prácu, v ktorej sú rozdelené úlohy – povedzme ako vo futbalovom družstve. Tomu sa darí vtedy, keď celý mančaft spoluracuje a má spoločný cieľ. Bodaj by Bratislava mala šťastie na dobrý tím, ktorý by vznikol po novembrových komunálnych voľbách.

Zoroslav Smolinský, predseda MOV, člen Dozornej rady VW SK, a.s.