Pre médiá

Pre médiá 2018-09-11T11:35:44+00:00

Pre média

Fotka pre médiá

Iveta Plšeková fotka pre médiá
Stiahnuť

TLAČOVÁ SPRÁVA

Ohlásenie kandidatúry Ivety Plšekovej
Tlačová správa PDF

Logo pre médiá

RGB
Logo esp
Logo pdf
Logo jpeg
Logo png

Logo pre médiá

CMYK
Logo esp
Logo pdf
Logo jpeg
Logo png

Životopis

MUDr. Iveta Plšeková

 • Narodená 1.januára 1971, v Ostrave – adoptovaná milujúcimi rodičmi žijúcimi v Humennom
 • Vydatá, dve deti
 • Žije a pracuje v Bratislave

Vzdelanie

Absolvovala Gymnázium P.O.Hviezdoslava v Kežmarku, kde sa venovala vrcholovému športu, zjazdovému lyžovaniu a atletike.

 • V ďalších štúdiách pokračovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1989 – 1995). Po škole pracovala najskôr ako internistka, neskôr ako sekundárny lekár v Ústave tuberkulózy a pľúcnych chorôb, kde získala špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo.

Pracovná kariéra/aktivity

 • Od roku 1995 pracovala ako lekár v Ústave tuberkulózy a pľúcnych chorôb.
 • V roku 1998 sa stala štatutárnym zástupcom Okresného úradu v Humennom za koalíciu SDK.
 • Založila prvý súkromný útulok chránených zvierat na Slovensku v Humennom.
 • Je autorkou myšlienky postavenia prvej sochy Dobrého vojaka Švejka na svete, v Humennom, na železničnej stanici (na motívy románu). Na tento projekt získala peniaze z Karpatskej nadácie. Realizáciu sochy zverila miestnemu sochárovi Jaroslavovi Drotárovi a slávnostné odhalenie prebehlo 6.10.2000 za účasti vnuka Jaroslava Haška, autora knihy o Dobrom vojakovi Švejkovi.
 • Je autorkou myšlienky, aby pozemok pod Jasenovským hradom previedlo urbárne spoločenstvo na obec Jasenov, čímobec mohla začať s rekonštrukciou hradu za pomoci nezamestnaných. Stalo sa tak a dnes je hrad výrazne opravený, vyčistený a pokračuje jeho obnova.
 • Od roku 2004 pracuje ako obvodná lekárka v Petržalke na Šustekovej ulici, v svojej súkromnej ambulancii.

Politická kariéra

V roku 2000 sa stala ústrednou tajomníčkou Demokratickej strany a neskôr aj jej podpredsedníčkou strany.

V rokoch 2006-2009 bola poslankyňou miestneho zastupiteľstva v Petržalke.

 • Na jej návrh bolo v Petržalke obnovených 50 detských ihrísk.
 • Presadila výmenu 20-ročného vnútorného vybavenia jedální v materských školách a neskôr aj školských jedálňach základných škôl.
 • Presadila obnovu budov materských a základných škôl (výmena okien a zateplenie striech), čím mestská časť ušetrila na vykurovaní a zlepšila tepelnú komfort v školách.

V rokoch 2009-2013 bola poslankyňou Bratislavského samosprávneho kraja.

 • Pôsobila ako predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie.
 • V roku 2005 presadila úspešný projekt prenájmu petržalských polikliník lekárom, vďaka čomu sa zabránilo ich predaju a naštartovala sa tak ich obnova a prosperita. Tento projekt vyhodnotil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy ako „Najlepší model fungovania polikliník na Slovensku“. Lekári dnes do budov polikliník investujú svoje prostriedky, čím sa vysoko skvalitnilo prostredie zdravotných zariadení, ktoré naďalej zostali v majetku samosprávneho kraja.

V decembri 2014 sa stala poslankyňou hlavného mesta.

 • Od roku 2015 je námestníčkou primátora Hlavného mesta Bratislavy. V jej kompetencii je kultúra, vzdelávanie (základné umelecké školy, centrá voľného času) a šport.
 • Je predsedníčkou grantovej komisie pre poskytovanie príspevku na odstraňovanie grafity v meste.
 • Je členkou grantovej komisie Ars Bratislaviensis.
 • V roku 2016 presadila návrat najstaršej inštitúcie – Archívu mesta Bratislavy do správy hlavného mesta. (Od roku 1953 bol archív zoštátnený a mal sa novelou zákona zlúčiť v roku 2016 so Štátnym archívom, čo sa podarilo zvrátiť).

Tretí sektor

Od roku 2011 je predsedníčkou Petržalského okrášľovacieho spolku. Je aktívna v boji za práva zvierat a angažuje sa v ochrane historického, kultúrneho a prírodného dedičstva.

Rodina

So svojím manželom Ľubošom a dcérami Sárou a Natáliou, žijú v Petržalke.

Záujmy

Šport, história, čítanie, domáci miláčikovia (pes a osem mačiek).

Životopis doc